mr. Harm Smeenge-monumentMr. Harm Smeenge (1852-1935) was wat je noemt een Drent die alles deed voor 'zijn' Drenthe. In Meppel was hij griffier bij het kantongerecht, leraar aan de Rijks H.B.S., raadslid, afgevaardigde van kiesdistrict Meppel in de Tweede Kamer en was door de Provincie gekozen als Eerste Kamerlid.

Dit monument stamt uit 1938. Architect is Samuel de Clerq uit Amsterdam. De beeldhouwer is Frits van Hall uit Sloterdijk. Op 25 mei hadden alle hoogwaardigheidsbekleders zich verzameld in het Wilhelminapark bij de Parkweg. Om alle genodigden plaats te bieden moest een flinke tribune geplaatst worden. Smeenge's dochter Hendrika onthulde het monument.

Op de zuil is een bronzen plaquette aangebracht met de beeltenis van Harm Smeenge. Op de grindvloer lees je de woorden Uitnemend Drenth; Ontwikkeling; Vaderlandsliefde en Vooruitgang. Vooruitgang en ontwikkeling waren nodig om het Drenthe van toen uit zijn onbeschrijfelijke armoede te tillen. Dit waren de motieven van Harm Smeenge. De vier bloemvazen symboliseren de domeinen waarop hij zich inspande. Met hoofdletters: Landbouw, Scheepvaart, Onderwijs en Ontginning. De namen van de 34 Drentse gemeenten van voor de herindeling van 1998 staan rondom op de keien in de muur gemetseld. De ringmuur verbeeldt Drenthe's eenheid.

De liberaal Smeenge, fel voorvechter van neutraal onderwijs voor iederéén, was in de roerige jaren twintig landelijk voorzitter van de Vereeniging voor Openbaar Onderwijs. Ook was hij de motor achter nieuwe opleidingen zoals het ambachts-, landbouw- en schipperskinderenonderwijs.

Dochter Hendrika van Riel-Smeenge was onderwijsinspecteur en strijder voor vrouwenrechten. Haar zoon Harm van Riel zou in de jaren zestig en zeventig uitgroeien tot vooraanstaand volksvertegenwoordiger. Hij gold als mentor en inspirator van Hans Wiegel.

Leonard Springer betreurde de plaats van het monument, omdat hiermee de zichtlijn vanaf de Stationsweg op het park werd onderbroken.
Voor optimale functionaliteit:
Download de app